Paulius Garmus

Read this first

Sally Shaywitz. Overcoming Dyslexia

THE POWER OF KNOWING

The hidden nature of dyslexia-not knowing what to expect or when the difficulty will manifest itself-fills George with apprehension: “It’s as if it is lying there, waiting for me to make a wrong move, and then all of’s there, taunting me again.”

Dyslexia is a complex problem that has its roots in the very basic brain systems that allow man to understand and express language.

…affect not only how a person reads but surprisingly, a range of other important functions as well, including the ability to spell words, to retrieve words, to articulate words, and to remember certain facts.

We know that dyslexia affects one out of five children-ten million in America alone. [wikipedia summarizes of different sources: 5-17% in USA and 5-10% worldwide]

Peggy followed through on our plan. She made sure that her daughter received the specific reading instruction she required

Continue reading →


Violet Oaklander ,,Langas į vaiko pasaulį". Santrauka

Violet išmoko dirbti su vaikais iš pačių vaikų. Tai, ką Violet rašo, atrodo artima širdžiai. Jau aišku, kad šią santrauką ir pačią knygą atsiversiu ateityje. Knyga, galimai naudinga visiems susiduriantiems su vaikais, jei tik skaitytojai bandys pritaikyti, ką skaitė.

TEORINIAI GRYNUOLIAI

Vaikų melas. ,,Vaikai meluoja, nes bijo pamatyti save kitokius, kokie yra, susidurti su realybe. Jie dažnai ima bijoti, abejoti savimi, save nuvertinti ar jausti kaltę. Jie nepajėgia įveikti realiame gyvenime kylančių sunkumų, todėl elgiasi gynybiškai, priešingai tam, kaip iš tikrųjų jaučiasi.“ 17 psl.

Psichoterapijos užsiėmimo tikslas "Nepaisant o, ką aš ir vaikas pasirenkame veikti susitikimo metu, mano tikslas visuomet toks pat - padėti vaikui suvokti save ir savo buvimą pasaulyje”. 54 psl.

Darbo su piešiniu žingsneliai
“1) Vaiko dalijimasis piešinio patyrimu - kaip jis priėmė ir atliko užduotį

Continue reading →